Wat verandert er in 2015 voor particulieren en families? In 2015 verandert een aantal belastingregels. Daarnaast zijn er voorstellen om belastingregels aan te passen. Deze voorstellen worden pas definitief als de Eerste Kamer er in december mee instemt. Toeslagen kunnen veranderen De voorstellen om belastingregels aan te passen kunnen gevolgen hebben voor de zorgtoeslag, huurtoeslag,

Continue Reading →